Gemeente Kasterlee
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouw en ontwerp van een speelpaviljoen "Rulheyde" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Bouw en ontwerp van een speelpaviljoen "Rulheyde"

Publicatiedatum
29-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45212170 - Bouwen van gebouw voor ontspanningsdoeleinden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kasterlee
Postadres
Markt 1, 2460 Kasterlee, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annemiek Coolen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2