Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.405B/1 (P.001715) - Beringen, optimalisatie toevoer Noord naar RWZI

Project 22.405B/1 (P.001715) - Beringen, optimalisatie toevoer Noord naar RWZI Koersel
SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT :
- Archeologisch onderzoek.
- De aanleg van een riolering.
- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen.
- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden.
- De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement.
- De aanleg van een verharding in bitumineuze produkten, betonstraatstenen.
- De aanleg van een fietspad.
- De aanleg van voetpaden.
- De aanleg van inritten.
- Groenaanleg.
- Het aanleggen van een persleiding.
- De bouw van een bergbezinkingsbekken met pompstation, beschoeid dmv
soilmixwand met ankers en voorzien van trekpalen.
- Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven.
- Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
- Het bouwen van overstorten en zinkputten.
- Aanleggen van grachten

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Conformverklaring technisch verslag wordt toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!