Vagga
Proces-verbaal van opening van de offertes

Nieuwbouw CGG + afbraak bestaand gebouw perceel bouwwerken incl. technieken voor vzw VAGGA stap 1: oproep tot kandidaten

Publicatiedatum
21-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45215220 - Gebouwen voor sociale zorg, met uitzondering van tehuizen

1. Overzicht

Referentienummer

Vagga-14201bo-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Bouwwerken Postelmans-Frederix NV

Brebuild Algemeen Bouwbedrijf

Groep Van Roey nv

SWINNEN NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vagga
Postadres
Boomgaardstraat 7
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr Mario De Prijcker
Telefoon
+32 32569100
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vagga.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330881
Datum van aanmaak
21/01/2019 15:10:26
Verantwoordelijke
Karin De Kestelier
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Bouwwerken Postelmans-Frederix NV
KBO-nummer
0456.063.613
Postadres
Commelo 8
Postcode
3580
Plaats
Beringen
Land
BE
Telefoon
+32 11290060
Fax
+32 11290061
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Marleen Postelmans (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Kandidatuurstelling 190219.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Brebuild Algemeen Bouwbedrijf
KBO-nummer
0444.232.383
Postadres
Schouwkensstraat 10
Postcode
2030
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 35690300
Fax
+32 35690505
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Stephan Roos (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
KANDIDAATSTELLING VAGGA 20190221_BREBUILDNV.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Groep Van Roey nv
KBO-nummer
0422.924.651
Postadres
Oostmalsesteenweg 261
Postcode
2310
Plaats
Rijkevorsel
Land
BE
Telefoon
+32 33401711
Fax
-
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Luc Pièret (Signature)
Aantal documenten
6
Ondertekenaar
Geert Verachtert (Signature)
Aantal documenten
6
Documenten
1.A. Identiteit van de kandidaat.pdf, 1.B.. Ondertekeningsbevoegdheid kandidaat.pdf, 2. Uitsluitingsgronden.pdf, 3. Financiële en economische draagkracht.pdf, 4. Technische bekwaamheid.pdf, Brief en inhoudstafel.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
SWINNEN NV
KBO-nummer
0436.881.169
Postadres
Leeuwerikheide 36
Postcode
2400
Plaats
Mol
Land
BE
Telefoon
+32 14404720
Fax
+32 14404729
Hoofdadres
-
Ondertekenaar
Jan Swinnen (Signature)
Aantal documenten
8
Documenten
01.a. Uittreksel strafregister Swinnen nv 18-12-19.pdf, 01.b. Attest niet-faillissement 2019.pdf, 02. Attest RSZ derde kwartaal 2018.pdf, 03. Attest FOD Financien 11_2018.pdf, 04. Erkenning 2013.pdf, 04.bis Getuigschrift m.b.t. aanvraag erkenning.pdf, 05. Referentielijst Swinnen nv.pdf, Finan. & Econ. draagkracht Swinnen nv Verklaring 2015-2017 SIGNED.PDF
Algemene opmerkingen
-