Gemeente Merelbeke
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Burg. Maenhautstraat en het Industriepark en aanleggen rondpunt Lamstraat/Lembergsesteenweg/Salisburylaan

Uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Burg. Maenhautstraat en het Industriepark en aanleggen rondpunt Lamstraat/Lembergsesteenweg/Salisburylaan

Publicatiedatum
07-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Merelbeke
Postadres
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke, BE
Contactpunt(en)
De heer Johan Van Den Bulcke

Overige nadere inlichtingen

IV.3.4 Termijn voor ontvangst van de inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum 23/10/2015 Tijdstip 14:00
IV.3.8 omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/10/2015 Tijdstip 14:00