Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Hasselt - FOD Justitie - herstellen van de beschadigde trapleuning

Hasselt - FOD Justitie - herstellen van de beschadigde trapleuning

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
30-11-2017
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Niels Verboven
Telefoon
+32 472523785
Fax
-
E-mail
Niels.Verboven@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292660