Proces-verbaal van opening van de offertes

N12 : opmaak start- en projectnota & opmaak technische wegenis voor het wegvak tussen Beersebaan en Molenstraat.

Publicatiedatum
24-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45112730 - Landschappelijke vormgeving van wegen en snelwegen
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71355000 - Landmeetkundige diensten

1. Overzicht

Referentienummer

AWV A'pen-X10-N12-65_1M3D8E-18-34-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Antea Belgium n.v.

ARCADIS Belgium NV

Evolta

Sweco Belgium NV

TRACTEBEL ENGINEERING

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246835
Fax
-
E-mail
danielle.fransen@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320318
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320318
Datum van aanmaak
18/09/2018 15:19:43
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Conny Tina Gysbrechts, Peter Nielsen, Bert Louis Scheers, Anke Dossche, Karin Maria Everdepoel, Davinia Angelina Lespagnard, Sofie Jeanne Renders, Kurt René Jacobs, Ilse Schellemans, Danielle Fransen, Elaine Cristina Borges Van Elst, KARIN JULIETTE VAN DAMME, Charlotte Jane Wittocx, Ellen Van Gorp, Paul Stevens, Conny Gysbrechts, Dana Vermeulen, Birgit Dillen, Paul Van Loo, An-Sofie Van Gaal, Nancy Devriese
Bijzitter
Els Josephine Geyzen, Sophie Velders, Bart August Janssens, Bart Georges R Gheysens

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Danielle Fransen Bijzitter : Birgit Dillen

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Antea Belgium n.v.
KBO-nummer
0414.321.939
Postadres
Kempische Steenweg 293, bus 32
Postcode
3600
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11897700
Fax
+32 11897701
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Eddy Lodewyckx (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
1M3D8E-18-34_4244442002_Offerte_VOS N12 Beersebaan en Molenstraat_ANTEA BELGIUM.pdf, Bijlage 1.pdf, Bijlage 2.pdf, 530018_X10_N12_65 - Inventaris_ANTEA BELGIUM.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
ARCADIS Belgium NV
KBO-nummer
0426.682.709
Postadres
Posthofbrug 12
Postcode
2600
Plaats
Berchem
Land
BE
Telefoon
+32 25057500
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Carl Verelst (Signature)
Aantal documenten
6
Documenten
0_Algemene inhoudstafel.pdf, 1_Offerteformulier.pdf, 2_Inventaris.pdf, 3_Inventaris_Arcadis Belgium.pdf, 3_Inventaris_Arcadis Belgium.xls, Bijlage 1_Offerte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Evolta
KBO-nummer
0420.481.538
Postadres
Koningsstraat 270
Postcode
1210
Plaats
Sint-Joost-ten-Node
Land
BE
Telefoon
+32 22172797
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Philippe De Sutter (Signature)
Aantal documenten
13
Ondertekenaar
Nele De Smet (Signature)
Aantal documenten
13
Documenten
Bijlage 0 - Evolta - Brief+inhoud.pdf, Bijlage 1 - Evolta - Offerteformulier.pdf, Bijlage 2 - Evolta - Inventaris.pdf, Bijlage 2 - Evolta - Inventaris.xls, Bijlage 3 - Evolta - Bewijs bevoegdheidµ.pdf, Bijlage 4 - Evolta - Uittreksel strafregister vennootschap.pdf, Bijlage 5 - Evolta - Uittreksel strafregister bestuurders.pdf, Bijlage 6 - Evolta - Verzekeringsattest.pdf, Bijlage 7 - Evolta - Art. 69.pdf, Bijlage 8 - Evolta - Projectteam.pdf, Bijlage 9 - Evolta - Plan van aanpak.pdf, Bijlage 10 - Evolta - Referenties.pdf, Bijlage 11 - Evolta - Organisatie.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Sweco Belgium NV
KBO-nummer
0405.647.664
Postadres
Arenbergstraat 13 bus 1
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 23830640
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Marc Van Put (Signature)
Aantal documenten
5
Documenten
00_1M3D8E_18_34_Offerte_Sweco Belgium_24102018.pdf, 01_1M3D8E_18_34_Inventaris_Sweco Belgium_24102018.pdf, 01_1M3D8E_18_34_Inventaris_Sweco Belgium_24102018.xls, 02_1M3D8E_18_34_Bijlage 1_Sweco Belgium_24102018.pdf, 03_1M3D8E_18_34_Bijlage 2_Sweco Belgium_24102018.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
TRACTEBEL ENGINEERING
KBO-nummer
0412.639.681
Postadres
Kortrijksesteenweg 1144
Postcode
9051
Plaats
Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92400911
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Steven Wijns (Signature)
Aantal documenten
8
Ondertekenaar
Jan Higuet (Signature)
Aantal documenten
8
Documenten
1. Inhoudsopgave.pdf, 2. Offerteformulier.pdf, 3. Inventaris.pdf, 4. Documenten vereist voor de selectie.pdf, 5. Documenten vereist voor de gunning.pdf, 6. Handtekenbevoegdheid.pdf, 7. Bijlagen.pdf, Inventaris.xls
Algemene opmerkingen
Er werden 2 gedeeltelijke inschrijvingsformulieren opgeladen met opgave van verschillende bedragen !!!
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!