Stad Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Riolerings- en bestratingswerken Wim Saerensplein

Riolerings- en bestratingswerken Wim Saerensplein

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45112500 - Grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
45236000 - Aanbrengen van verharding
45262210 - Funderingswerkzaamheden
45432112 - Aanbrengen van bestrating
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Kolcakovic Osman

Overige nadere inlichtingen

Op 23 december publiceerde de aanbestedende overheid document '4183_bijlage bij bestek_STRAATMEUBILAIR'.