Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

Slopen van een woning langsheen de N411 te Aalst.

Slopen van een woning langsheen de N411 te Aalst.

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
17-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45262660 - Verwijderen van asbest
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Ter attentie van
ir. Pieter Bernaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Eventuele minimumeisen:

uitsluitingsgronden van art. 61 §1 en §2 van KB van 15/07/2011 zijn van toepassing

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 1
Categorie: G5