P.ED architectenbureau
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw educatief dienstencentrum fase I - ruwbouw, afwerking en pilootaanneming

Nieuwbouw educatief dienstencentrum fase I - Ruwbouw, afwerking en pilootaanneming

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
02-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45210000 - Bouwen van gebouwen
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
P.ED architectenbureau
Postadres
Ginderbuiten 70/1, 2400 MOL, BE
Contactpunt(en)
Peeters Eddy Willem

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 4098272.37 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: D