Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

DOM-027-06-205-Z: Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Laaistok op het grondgebied van de gemeente Brakel.

DOM-027-06-205-Z: Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Laaistok op het grondgebied van de gemeente Brakel.

Publicatiedatum
16-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Rombaut Patrick Désiré