Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Herzele - FOD Justitie - FOD Financien - BPOSt - HEraanleg voetpad naast parking

Herzele - FOD Justitie - FOD Financien - BPOSt - HEraanleg voetpad naast parking

Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2017
Publicatiedatum
03-08-2017
Deadline
29-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45213316 - Installatiewerkzaamheden voor voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Joachim Meskens
Telefoon
+32 50441818
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281905