MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Aankondiging van een gegunde opdracht

AMAY – Kamp Adjudant BRASSEUR - Bouw van een traininghal en een garage

AMAY – Kamp Adjudant BRASSEUR - Bouw van een traininghal en een garage

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE331 - Arr. Huy
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Charles Anne

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

4931581.95 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Les Entreprises Gilles MOURY
Postadres
Rue du Moulin 320/1, 4020 LIEGE
Titel
Bouw van een traininghal en een garage
Waarde
4931581.95 EUR