NMBS, Directie Stations - District Centrum
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

STATION JETTE: NIEUWE ONDERDOORGANG: AANBRENGEN VAN EEN METALEN WANDBEKLEDING

STATION JETTE: NIEUWE ONDERDOORGANG: AANBRENGEN VAN EEN METALEN WANDBEKLEDING

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
19-11-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45432210 - Aanbrengen van wandbekleding
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - District Centrum
Postadres
Fonsnylaan 47B, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Roanne Magits

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) voegt bij zijn kandidatuur een attest afgeleverd door FOD Financiën waaruit blijkt dat de vereniging voldoet aan de fiscale verplichtingen ten aanzien van deze laatste of een evenwaardig document volgens de wettelijke reglementering van het land waar de firma gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ-attest gevoegd worden, die bewijst dat de verplichte bijdragen in regel zijn, of een eenzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd.

Vakbekwaamheid

Klasse: 3, Categorie: D25