De Dam
Aankondiging van een opdracht

installatie van een brandmeldinginstallatie

Installatie van een brandmeldingsinstallatie

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45343000 - Installeren van brandpreventie-installaties
45343220 - Installeren van brandblusapparaten
45421141 - Plaatsen van scheidingswanden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Dam
Postadres
parkstraat 185, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Nuyts Jörgen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie lastenboek

Economische en financiële draagkracht

zie lastenboek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1