Aankondiging van een opdracht

installatie van een brandmeldinginstallatie

Installatie van een brandmeldingsinstallatie

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45312100 - Installeren van brandalarmsystemen
45343000 - Installeren van brandpreventie-installaties
45343220 - Installeren van brandblusapparaten
45421141 - Plaatsen van scheidingswanden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Dam
Postadres
parkstraat 185, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Nuyts Jörgen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie lastenboek

Economische en financiële draagkracht

zie lastenboek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!