INFRABEL - Directie Asset Management
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 128302 - Promotieovereenkomst - Werkplaats van Bascoup : nieuwe industriehallen

Deze promotieopdracht voor aanneming van werken voorziet in de aankoop van het bouwwerk zodra het ter beschikking wordt gesteld mits de betaling van annuïteiten vanaf de voorlopige oplevering.

Deze opdracht omvat de volgende werken:

- De afbraak van de 2 bestaande hallen met bijgebouwen, van de loskade, van de stookoliedistributiestand en van de bijbehorende sporen;

- De bouw van 2 industriehallen (een gesloten hal 27,4 x L 196, 7 x ht 10,45 m³ en een gesloten overdekte hal 27,4 x L 196, 7 x ht 10,45 m³), met inbegrip van rolbruggen;

- De aanleg van de steunplaat voor de werkplaatsen met palen;

- De bouw van 2 opslagplaatsen ( l 8,7 x 196,7 m² en l 20 x L 200 m²);

- De bouw van een loopvlak en een rijvlak, met inbegrip van buitenportieken;

- De bouw van een administratief gebouw in één bouwlaag (l 7 x L 22,3 x 4,91 m³) ;

- De bouw van een hoogspanningspost ( l 5,6 x L 12,8 x ht 4,91 m³) ;

- De bouw van een stookoliedistributiestand van 5000 L;

- De uitvoering van hydraulische werken: ingegraven stormbekken, koolwaterstofafscheider (slibafscheider ontvetter en actieve koolfilter) + septische put;

- Grondwerken (~afgravingen 15000m³ en ophogingen 500m³);

- Spoorwerken hoofdzakelijk op plaat;

- Afbraak van 4 verlichtingsmasten.

Publicatiedatum
27-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE322 - Arr. Charleroi
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
TUC RAIL N.V.

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
GILLES MOURY S.A.
Postadres
Rue du Moulin 320/1, 4020 Bressoux
Waarde
14897202.57 EUR