TMVW servicelijnen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Aanstellen van een aannemer voor de instandhoudingswerken aan de Sint-Jorisbrug te Gent

Publicatiedatum
21-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw

1. Overzicht

Referentienummer

TMVW A-DOM-061-18-A02-W-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

A.I.S. nv

Renotec NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Laura Aubroeck
Telefoon
+32 92425747
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.farys.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325068
Datum van aanmaak
08/11/2018 15:04:00

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
A.I.S. nv
KBO-nummer
0419.825.896
Postadres
Dompel 19
Postcode
2200
Plaats
Herentals
Land
BE
Telefoon
+32 14223544
Fax
+32 14223896
Hoofdadres
www.aisgroep.be
Prijs
2047363,83
Aantal documenten
7
Documenten
Documenten VGP_AISNV.pdf, Inschrijvingsbiljet_AISNV.pdf, Kwalitatieve selectie_AISNV.pdf, Nota Verbeteringen_AISNV.pdf, Ondertekeninsbevoegdheid_AISNV.pdf, Samenvattende Opmeting_AISNV.pdf, Samenvattende Opmeting_AISNV.xlsx, Bewijs van bevoegdheid ondertekenaar.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Renotec NV
KBO-nummer
0436.207.911
Postadres
Acaciastraat 14 C
Postcode
2440
Plaats
Geel
Land
BE
Telefoon
+32 14866021
Fax
+21 14866016
Hoofdadres
www.renotec.be
Prijs
1.683.951,16 €
Aantal documenten
12
Documenten
00 Brief met inventaris bijlagen.pdf, 01 Inschrijvingsbiljet.pdf, 02 Samenvattende opmeting.xlsx, 03 Sluitingsdagen.pdf, 04 Onderaannemers.pdf, 05 Bevoegdheid ondertekenaar.pdf, 06 Erkenning.pdf, 07 Tevredenheidsattesten.pdf, 08 Invuldocumenten VGP.pdf, 09 Uitvoeringsmethoden.pdf, 10 Veiligheidsdocument.pdf, 11 Intentieverklaring.pdf
Algemene opmerkingen
-