Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Tienen + FOD justitie + leveren en plaatsen wandtegels vredegerecht

Tienen + FOD justitie + leveren en plaatsen wandtegels vredegerecht

Datum van verzending van deze aankondiging
15-12-2017
Publicatiedatum
15-12-2017
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45431200 - Zetten van wandtegels

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Philipssite 3A b5
Plaats
Heverlee - Leuven
Postcode
3001
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Peiten
Telefoon
+32 478491354
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293980