Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ZULTE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - reparatie-onderhoud van daken

ZULTE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - reparatie-onderhoud van daken

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
01-12-2017
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45261910 - Reparatie van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tino Lemaire
Telefoon
+32 50441824
Fax
-
E-mail
Tino.Lemaire@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292807