Gemeente bestuur van Ukkel
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Water-en landschapaanleg van het Gaesbeekdal, dienstjaar 2016

Water-en landschapaanleg van het Gaesbeekdal, dienstjaar 2016

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente bestuur van Ukkel
Postadres
Jean Vander Esltplein, 29, 1180 Ukkel, BE
Contactpunt(en)
Charlier Benoit

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten Betalingstermijnen en -methode:
In plaats van
De documenten aangaande deze aanneming kunnen elke werkdag tussen 9 en 12 uur worden geraadpleegd op de technische dienst van de gemeente Ukkel, A. Dansestraat 25, 2de verdieping of afgehaald worden na contante betaling van 25,00 euro. Ze kunnen ook toegestuurd worden na voorafgaande storting op het rekeningnummer BE52 0000 0036 9509 BIC BPOTBEB1 van de Ontvangerij van de gemeente Ukkel.
Te lezen
De documenten aangaande deze aanneming kunnen elke werkdag tussen 9 en 12 uur worden geraadpleegd op de technische dienst van de gemeente Ukkel, A. Dansestraat 25, 2de verdieping of afgehaald worden na contante betaling van 50,00 euro. Ze kunnen ook toegestuurd worden na voorafgaande storting op het rekeningnummer BE52 0000 0036 9509 BIC BPOTBEB1 van de Ontvangerij van de gemeente Ukkel.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
15-12-2016 16:00
Te lezen
16-12-2016 12:00