Villanella vzw
Aankondiging van een opdracht

Realisatie lift en brandtrappen en kleine filmzaal-de Studio

realisatie lift en brandtrappen en kleine filmzaal
De uit te voeren werken betreffen het realiseren van een liftschacht plus installatie van een lift met brandtrappen,
centrale hal en overlopen rond de lift in het gebouw DE STUDIO aan de Maarschalk Gerardstraat te Antwerpen.
Deze opdracht omvat één perceel.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen.
Tijdens de uitvoering van deze werken zal door derde aannemers werken aan het gebouw uitgevoerd worden. Deze
aannemers zijn aangesteld via afzonderlijke bestekken en hun werken vallen niet onder dit dossier. Wel wordt aan de
inschrijver gevraagd om overleg te plegen tussen de hier omschreven werken en de werken van een derde aannemer.
Concreet gaat het over het leveren en plaatsen van een branddetectiecentrale in het volledige gebouw door een derde aannemer

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Villanella vzw
Postadres
Maarschalck Gerardstraat 4a, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Villanella
Ter attentie van
Johan Rymen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

400.000 Euro exc BTW

Waarde: Tussen 300000.00 EURen 500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D