Aankondiging van een opdracht

N73 Kinrooi: studie ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid

N73 Kinrooi: studie ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid

Publicatiedatum
21-10-2016
Deadline
01-12-2016 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
71351500 - Bodemonderzoeksdiensten
71355000 - Landmeetkundige diensten
73110000 - Uitvoeren van onderzoek
75130000 - Ondersteunende diensten voor de overheid
79311000 - Uitvoeren van studies
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!