Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw hoofdkantoor CAW Brugge - perceel : telefonie + wifi

Nieuwbouw hoofdkantoor CAW te Brugge
perceel : telefonie + wifi

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CAW Noord-West-Vlaanderen vzw
Postadres
Garenmarkt 3, 8000 Brugge, BE
Ter attentie van
Jarno Tempelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!