CAW Noord-West-Vlaanderen vzw
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw hoofdkantoor CAW Brugge - perceel : telefonie + wifi

Nieuwbouw hoofdkantoor CAW te Brugge
perceel : telefonie + wifi

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
CAW Noord-West-Vlaanderen vzw
Postadres
Garenmarkt 3, 8000 Brugge, BE
Ter attentie van
Jarno Tempelaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie administratieve bepalingen van het aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1