OCMW Sint-Gillis-Waas
Aankondiging van een opdracht

uitbreiding WZC met 90 kamers en polikliniek lot vast meubilair

uitbreiding WZC met 90 kamers en polikliniek lot vast meubilair

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint-Gillis-Waas
Postadres
Blokstraat 2, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE
Ter attentie van
dhr Rony Lentacker

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D5 of volgens inschrijvingsbedrag
uitvoeringstermijn: 160 werkdagen