Aankondiging van een opdracht

uitbreiding WZC met 90 kamers en polikliniek lot vast meubilair

uitbreiding WZC met 90 kamers en polikliniek lot vast meubilair

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
16-02-2017 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
45211350 - Bouwen van multifunctionele gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint-Gillis-Waas
Postadres
Blokstraat 2, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE
Ter attentie van
dhr Rony Lentacker

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D5 of volgens inschrijvingsbedrag
uitvoeringstermijn: 160 werkdagen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!