Brussels Instituut voor Milieubeheer
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

KONING BOUDEWIJNPARK (FASE 3) AANLEG VAN DE WEGEN EN HUN OMGEVING

Toelichting: De inschrijvers dienen rekening te houden met het feit dat de werken voorzien zijn in een NATURA 2000 - groene ruimte, waaronder moerassige gebieden: gebruik van werktuigen die aangepast zijn aan de plek, dit om schade te voorkomen + beperkte toegankelijkheid.
Het vellen van bomen dient verplicht buiten het broedseizoen (1 april – 15 augustus) plaats te vinden.
Toegankelijkheid van het publiek: een gewaarborgde doorgang voor fietsers en voetgangers om het park te kunnen doorkruisen gedurende de hele duur van de werkzaamheden verplicht tot een fasering van de werken, om een minimale impact te vormen op het parkgebruik. Minstens één doorgang in noord-zuid richting en één in oost –west richting moet behouden blijven.
Toegankelijkheid concessiehouder: de toegang tot de HORECA ‘Chalet van Laarbeek’ moet behouden blijven gedurende de hele duur van de werken: omleiding te voorzien voor voetgangers, leveringen & hulpdiensten.
Werken in omgeving van spoorwegen: coördinatie met de beheerder van de spoorwegen is noodzakelijk.

Publicatiedatum
14-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45112710 - Landschappelijk ontwerp voor groenzones
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Laurent Costa

Overige nadere inlichtingen

Zie de nieuwe meetstaat in bijlage (post 45 VS : 3000 eur).