Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

16EF/2015/06 - Haven van Oostende - Wandelaarskaai - Herstellen conservering combiwand

16EF/2015/06 - Haven van Oostende - Wandelaarskaai - Herstellen conservering combiwand

Publicatiedatum
21-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45442200 - Aanbrengen van anticorrosielagen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
ing. Chantal Hongenaert

Overige nadere inlichtingen

In het bestek wordt vermeld onder artikel 35 dat er twee plannen ter inzage liggen.
Deze twee plannen in pdf-formaat worden toegevoegd aan de begeleidende documenten.