vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Aankondiging van een opdracht

Broeders van liefde - Sint Paulusinstituut St. Denijs-Westrem

Broeders van liefde - Sint-Paulisinstituut St. Denijs-Westrem - aanpassingen i.f.v. risico analyse KB 02/06/2008 - 2013 - perceel Hoogspanning

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Postadres
Stropstraat 119, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Frank Bernaert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

RSZ attest 2de kwartaal 2015

Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd. 15.07.2011

Vakbekwaamheid

Erkenning ondercategorie P1, klasse 1