Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken - Plaatsen van bijkomende toegangspoort in afsluiting.

Het leveren en plaatsen van een poort in de bestaande securifor afsluiten.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-07-2018
Publicatiedatum
25-07-2018
Deadline
08-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45342000 - Plaatsen van hekwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Jacob
Telefoon
+32 16318723
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315875