BVDL architecten cvba
Aankondiging van een opdracht

Nieuwbouw Kinderdagverblijf fase 2 - technieken

Nieuwbouw kinderdagverblijf Fase 2 Technieken: elektrische installaties, HVAC installaties, sanitaire installaties en liftinstallatie

Publicatiedatum
07-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45330000 - Loodgieterswerk
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BVDL architecten cvba
Postadres
Windhoek 27, 8790 Waregem, BE
Contactpunt(en)
Belaen Dirk Roger
Ter attentie van
dirk Belaen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D17, D18