Rectificatie

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk

Bouwen van een schoolgebouw voor de opleiding Onderwijs op campus VIVES Kortrijk

Datum van verzending van deze aankondiging
09-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Vives Zuid vzw
Postadres:
Doorniksesteenweg 145
Plaats:
Kortrijk
Postcode:
8500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mathias.reys@vives.be

Overige nadere inlichtingen

Volgende extra informatie werd nog toegevoegd via de link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/650/CW/2017 - Naar aanleiding van een vraag van verschillende aannemers, in bijlage schema’s met bijkomende stabiliteitsinfo omtrent de afdekking van de diverse nivo’s. - Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, in bijlage de excel versie van de detailmeetstaat van de post Stabiliteit Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking : Betreft post 01 Architectuur. In het project zijn diverse types zonnewering voorzien. Deze zijn aangegeven op de diverse gevelaanzichten per raamgeheel met een aanduiding zonnescreen type XX of valarmscherm raam type XX. Deze opdeling is overgenomen in de meetstaat en bestek onder de artikels : 40.91 – 40.92 – 40.93 – 40.94 – 40.95. In artikel 40.91 wordt voor het raamgeheel “ R0.30z / R1.41z “ een hoogte aangegeven van 6,95 m. Het betreft hier wel degelijk twee raamgehelen die boven elkaar gelegen zijn en onderling gescheiden worden met een vaste bekleding. Zie ook detail V1.16 waarin de onderlinge aansluiting tussen beiden is verduidelijkt. Het screengeheel omvat dus twee afzonderlijke screens, per raamgeheel = R0.30z en R1.41z, maar is in de gedetailleerde meetstaat als één geheel opgemeten. Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing : Betreft post 01 Architectuur. In het artikel 51.28.20 wordt voor materiaal en uitvoering verwezen naar art. 51.27.10. Dit is echter een verkeerde verwijzing. Dit dient aangepast te worden naar art. 51.28.10 ( in plaats van 51.27.10 ) Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende verduidelijking en aanpassing : Betreft post 01 Architectuur. In het artikel 80.11 wordt het aanbrengen van een glasvezeldoek voorzien als ondergrond voor de schilderwerken. Aangezien in een aantal volgende artikels wordt verwezen naar artikel 80.11 is het aanbrengen van een glasvezeldoek inbegrepen in volgende artikels : - 80.11.10. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / één kleur per wand| - 80.11.20. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / twee kleuren per wand - 80.11.30. binnenschilderwerk op pleisterwerk of gipskarton – wanden / krijtverf - 80.13. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - raamslagen In het artikel 80.12 wordt dit eveneens conform het bestek voorzien voor de plafondafwerking. Bij nazicht blijkt echter dat deze plafondafwerking bestaat uit deels vlakke gipskartonplaat en deels akoestisch geperforeerde gipskartonplaat. Aangezien de toepassing van glasvezeldoek op een akoestisch geperforeerde gipskartonplaat de vereiste akoestische eigenschappen van deze plafondafwerking in het gedrang brengt, dient deze geschrapt te worden voor de akoestisch geperforeerde plafondbeplating. Daarom worden volgende wijzigingen voorzien : - art. 80.12 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – geperforeerde gipskarton plafonds o Wijziging van hoeveelheid in de meetstaat : de 13,32 m² volgens art 51.53.10 worden uit dit artikel verwijderd en toegevoegd aan een nieuw artikel 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – gipskarton plafonds o Wijziging van de bestek omschrijving : de verwijzing naar art. 80.11 blijft behouden, met uitzondering van de toepassing van het glasvezeldoek. Dit dient niet voorzien te worden voor dit type plafonds. - art. 80.14 Binnenschilderwerken op gipskartonplaten – gipskarton plafonds o Hoeveelheid = 13,32 m² ( verwijzing naar art. 51.53.10 ) o Omschrijving : identiek aan 80.12, maar inclusief de toepassing van het glasvezeldoek Naar aanleiding van een vraag van een aannemer, de volgende aanpassing : Betreft post 02 Stabiliteit Bij nazicht blijkt dat een aantal trappen verkeerdelijk niet werden opgemeten in het art. 10.03.07.01 Trappen – treden en 10.03.07.02 Bordessen. Het betreffen de volgende trapgehelen : - buitentrap in de fietsenstalling ( verdieping -1 ) : verbinding tussen de fietsenstalling en de overdekte buitenruimte gelijkvloers o 18 treden o 2 bordessen, 4 m² - binnentrap verdieping +1 : o trap T1.02 : 11 treden o trap T1.03 : 21 treden + tussenbordes =>het tussenbordes werd wel opgemeten onder verwijzing C1.17 in het artikel 10.03.07.02 De hoeveelheid van deze artikels wordt als volgt gewijzigd : - art. 10.03.07.01 Trappen – treden : 216 i.p.v. 166 treden - art. 10.03.07.02 Bordessen : 8,2 i.p.v. 4,2 m² Zie het bijgevoegde schema van de ontbrekende trapgehelen in de opmeting.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer