Stad Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie kinderdagverblijf Keizerstraat

Renovatie kinderdagverblijf Keizerstraat

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45262660 - Verwijderen van asbest
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden
45262210 - Funderingswerkzaamheden
45262300 - Betonwerk
45262522 - Metselwerk
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45313100 - Installeren van liften
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 - Installeren van sanitair
45400000 - Afwerking van gebouwen
45410000 - Pleisterwerk
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45442100 - Schilderwerk
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Janssens Koen

Overige nadere inlichtingen

Op 6 december 2016 werd document 20161206_Contactpersoon_plaatsbezoek gepubliceerd.