Proces-verbaal van opening van de offertes

Veren Oostende en Nieuwpoort: schilderwerken

Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk
45442300 - Werkzaamheden voor oppervlakbescherming

1. Overzicht

Referentienummer

AFD KUST-217.210-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Iris NV

O.I.L. nv

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
Fax
+32 59507037
E-mail
kust@vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290257
Datum van aanmaak
31/10/2017 16:18:27
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Isabelle Germaine Vanden Eycken, Geert Noël Logghe, Dominique Marie-Paule Dewachtere, Sandra Marleen Desomer, Tom De Roeck, Meggy Verheyde, Mieke Frank Podevyn, Miguel Gadeyne
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Miguel GadeyneBijzitter: Sandra Desomer

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Iris NV
KBO-nummer
0453.520.431
Postadres
Bazellaan 5
Postcode
1140
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 14867421
Fax
-
Hoofdadres
www.iris.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Erik Jalon (Signature)
Aantal documenten
4
Ondertekenaar
Jo Neefs (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
441231_217.210 Offerteformulier Iris.pdf, 441232_217.210 Samenvattende meetstaat iris.xls, CERTIFICAT D AGREATION - 7F3.pdf, IRIS - bijwerking volmachten - 20170616.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
O.I.L. nv
KBO-nummer
-
Postadres
Krakkeveld 8
Postcode
9990
Plaats
Maldegem
Land
BE
Telefoon
050713002
Fax
050715519
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Rik Van Hoorebeke (Signature)
Aantal documenten
11
Documenten
Begeleidend schrijven.pdf, 1. Offerteformulier.pdf, 2. Samenvattende opmerting.pdf, 441232_217.210 Samenvattende meetstaat.xls, 3. Uittreksel uit strafregister.pdf, 4. Statuten.pdf, 5. Attest Erkenning.pdf, 6. Attest VCA.pdf, 7. Document wijze van uitvoering.pdf, 8. Document afzonderlijke prijsberekening.pdf, 9. Documenten inzake certificatie industriële schilders.pdf
Algemene opmerkingen
-