Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

V0058008/2 (+V0058010+A0058067+V0058069) - RWZI Hoogstraten, vervangen DWA/RWA vijzels en andere kleine werken - Lot 2: Elektromechanica

Publicatiedatum
23-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-V0058008-2-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Deckx Elektro Mechanica NV

Fabricom

Smet GWT Europe

VANDEZANDE BVBA

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Koen Dockx
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375820
Datum van aanmaak
18/05/2020 13:32:30

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Deckx Elektro Mechanica NV
KBO-nummer
0427.877.490
Postadres
Goormansdijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387670
Fax
+32 14387669
Hoofdadres
-
Prijs
1654896,91
Aantal documenten
11
Documenten
001-Deckx EM-DEEL 1-Inschrijvingsbiljet.pdf, 002-Deckx EM-DEEL 2-Gunningscriteria.pdf, 003-Deckx EM-DEEL 3-Meetstaat Excel.xlsx, 003-Deckx EM-DEEL 3-Meetstaat pdf.pdf, 004-Deckx EM-DEEL 4-Veiligheids- en gezondheidsplan.pdf, 005-Deckx EM-DEEL 5-Verklaring naleving minimumlonen.pdf, 006-Deckx EM-DEEL 6-Volmacht en documenten B.S..pdf, 007-Deckx EM-DEEL 7-Documenten uitsluiting.pdf, 008-Deckx EM-DEEL 8-Terechtwijzende berichten.pdf, 009-Deckx EM-DEEL 9-UEA.pdf, 010-Deckx EM-DEEL 10-Overige documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Fabricom
KBO-nummer
0425.702.910
Postadres
Kontichsesteenweg 25
Postcode
2630
Plaats
Aartselaar
Land
BE
Telefoon
+32 38711740
Fax
+32 38711892
Hoofdadres
-
Prijs
1673663,01
Aantal documenten
11
Documenten
Fabricom - 01 - Inschrijvingsbiljet.pdf, Fabricom - 02 - Gunningscriteria.pdf, Fabricom - 03 - Meetstaat.pdf, Fabricom - 03 - Meetstaat.xlsx, Fabricom - 04 - Veiligheids- en gezondheidsplan inschrijver.pdf, Fabricom - 05 - Verklaring minimumlonen.pdf, Fabricom - 06 - Volmachten.pdf, Fabricom - 07 - Documenten controle uitsluitingsgronden.pdf, Fabricom - 08 - Terechtwijzende berichten.pdf, Fabricom - 09 - UEA.pdf, Fabricom - 10 - Overige documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Smet GWT Europe
KBO-nummer
0677.985.755
Postadres
Kastelsedijk 64
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14389696
Fax
+32 14389650
Hoofdadres
-
Prijs
1596428,90
Aantal documenten
1
Documenten
OFF SGE.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
VANDEZANDE BVBA
KBO-nummer
0411.092.037
Postadres
Zeepziederijstraat(DA) 5
Postcode
8600
Plaats
Diksmuide
Land
BE
Telefoon
+32 51500117
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
0
Aantal documenten
0
Documenten
03_Vandezande_BVBA_DEEL3_ERKENNING.pdf, 01_Vandezande_BVBA_DEEL1_INSCHRIJVINGSBILJET.pdf, 04_Vandezande_BVBA_DEEL3_STATUTEN.pdf, 02_Vandezande_BVBA_DEEL2_MEETSTAAT.pdf, 05_Vandezande_BVBA_DEEL3_ZAAKVOERDER_MVNH.pdf, 06_Vandezande_BVBA_DEEL3_ZAAKVOERDER_CVDZ.pdf, 02_Vandezande_BVBA_DEEL2_MEETSTAAT.xlsx, 07_Vandezande_BVBA_DEEL3_V&G_PLAN.pdf, 11_Vandezande_BVBA_DEEL3_BLANCO STRAFREGISTER.pdf, 08_Vandezande_BVBA_DEEL3_VCA_CERTIFICAAT.pdf, 09_Vandezande_BVBA_DEEL3_VERKLARING_MINIMUM_LONEN.pdf, 10_Vandezande_BVBA_DEEL3_ATTEST_PLAATSBEZOEK.pdf, 01_Vandezande_BVBA_DEEL1_INSCHRIJVINGSBILJET.pdf, 02_Vandezande_BVBA_DEEL2_MEETSTAAT.pdf, 02_Vandezande_BVBA_DEEL2_MEETSTAAT.xlsx, 03_Vandezande_BVBA_DEEL3_ERKENNING.pdf, 04_Vandezande_BVBA_DEEL3_STATUTEN.pdf, 05_Vandezande_BVBA_DEEL3_ZAAKVOERDER_MVNH.pdf, 06_Vandezande_BVBA_DEEL3_ZAAKVOERDER_CVDZ.pdf, 07_Vandezande_BVBA_DEEL3_V&G_PLAN.pdf, 08_Vandezande_BVBA_DEEL3_VCA_CERTIFICAAT.pdf, 09_Vandezande_BVBA_DEEL3_VERKLARING_MINIMUM_LONEN.pdf, 10_Vandezande_BVBA_DEEL3_ATTEST_PLAATSBEZOEK.pdf, 11_Vandezande_BVBA_DEEL3_BLANCO STRAFREGISTER.pdf
Algemene opmerkingen
Vandezande heeft geen documenten ingediend