vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle
Aankondiging van een opdracht

Heilige-Drievuldigheidscollege te Leuven. Vervangen van buitenschrijnwerk.

Heilige-Drievuldigheidscollege Leuven. Vervangen van buitenschrijnwerk.

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle
Postadres
Janseniusstraat 2, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
dHr. P. De Mulder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Vereiste bewijsstukken volgens bestek.

Economische en financiële draagkracht

RSZ-attest.

Vakbekwaamheid

ondercategorie D5, klasse1