Stadsontwikkeling Gent
Aankondiging van een opdracht

2016/20: Vernieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw

De uit te voeren werken betreffen: (algemeen en ten titel van inlichting)
· De ontmanteling van een bestaand gebouw. Het gebouw wordt ontdaan van alle
technieken en bestaande afwerkingsmaterialen, en de nodige bouwkundige
constructies.
· De sloop van een bestaande rijwoning en een gedeelte van het hoofdgebouw.
· Het bouwen van een nieuw volume op de plaats van de gesloopte woning.
· Het volledig renoveren van het ontmantelde volume.
De eindgebruiker van het afgewerkte gebouw wordt de afdeling Jazz en Pop van de
Hogeschool Gent. Derhalve wordt veel nadruk gelegd op het gebruik als schoolgebouw
alsook aan de akoestische eisen gesteld aan de afwerking.
Deze opdracht omvat één perceel.

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsontwikkeling Gent
Postadres
Voldersstraat 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Bollein Wim Raphaël

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D