Afdeling Zeeschelde
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Open aanbesteding voor aanneming van diensten Groenonderhoud van dijken, oevers, verhardingen, grondbermen en groengebieden Zeeschelde van monding Beneden-Durme tot Nederlandse grens en Rupel (District 2)

Onderhoud van dijken, oevers, verhardingen en
grondbermen door maaien van grassen, distels
en brandnetels en kappen van hout
ZEESCHELDE VAN DURMEMONDING TOT NEDERLANDSE GRENS
EN RUPEL (District 2)

Publicatiedatum
27-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233229 - Onderhoud van bermen
77211300 - Rooien van bomen
77211400 - Vellen van bomen
77211500 - Onderhouden van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77312000 - Diensten voor het wieden van onkruid
77312100 - Onkruidverdelging
77314100 - Aanleggen van gazons
77315000 - Zaaiwerkzaamheden
77341000 - Snoeien van bomen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Patrick Van Bockstal

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek 16EI/15/21 moet op blz. 66 en 69 als volgt gelezen woren:
In plaats van
blz. 6 alinea 5:
Men kan een rietzone zowel maaien vanop het water als vanop het land. Dat hangt af van de bereikbaarheid van de rietkraag. Werken vanop het water verkrijgt natuurtechnisch de voorkeur. Het maaisel wordt afgevoerd buiten het openbaar domein. In deze post is tevens inbegrepen het transport, het ruimen van maaisel op de bewerkte oppervlakten inbegrepen de afvoer van maaisel buiten het openbaar domein, de stortkosten en milieuheffingen
blz. 69 alinea 1:
Er worden voor het bestrijden van Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop drie posten voorzien, voor het handmatig uitgraven, uitgraven met graafmachine en het maaien van een veiligheidssnede. Het bestrijden op alle oppervlakken (bermen, taluds en grachten) gedurende het ganse onderhoudsjaar, wordt uitgedrukt in VH - m². Inbegrepen in de eenheidsprijs is het transport (incl. het transport naar de verwerker), het ruimen van plantenafval op de bewerkte oppervlakten inbegrepen de afvoer van plantenafval buiten het openbaar domein, de verwerkingskosten en milieuheffingen.
Te lezen
blz. 66 alinea 5:
Men kan een rietzone zowel maaien vanop het water als vanop het land. Dat hangt af van de bereikbaarheid van de rietkraag. Werken vanop het water verkrijgt natuurtechnisch de voorkeur. Het maaisel wordt afgevoerd buiten het openbaar domein. In deze post is tevens inbegrepen het transport en het ruimen van maaisel op de bewerkte oppervlakten inbegrepen de afvoer van maaisel buiten het openbaar domein
blz. 69 alinea 1:
Er worden voor het bestrijden van Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop drie posten voorzien, voor het handmatig uitgraven, uitgraven met graafmachine en het maaien van een veiligheidssnede. Het bestrijden op alle oppervlakken (bermen, taluds en grachten) gedurende het ganse onderhoudsjaar, wordt uitgedrukt in VH - m². Inbegrepen in de eenheidsprijs is het transport (incl. het transport naar de verwerker) en het ruimen van plantenafval op de bewerkte oppervlakten inbegrepen de afvoer van plantenafval buiten het openbaar domein

Overige nadere inlichtingen

De inschrijvers wordt attent gemaakt op het feit dat de posten 50 en 52 in de inventaris moeten gelezen worden zonder verwerking van het maaisel. De correcte inventaris is al bijlage gevoegd bij dit wijzigingsbericht.