Afdeling Zeekanaal
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Kanaal naar Charleroi – Gemeente Beersel - Aanleg van een jachthavendok

Gemeente Beersel - Aanleg van een jachthavendok
De werken omvatten:
- het inrichten van de werf (o.a. het afsluiten van de werfzone d.m.v. een tijdelijke omheining, aanleg, onderhoud en verlichting van de signalisatie zowel voor het weg- als het scheepvaartverkeer, …);
- het verwijderen van de plantengroei (struiken en hun wortelgestel, graszoden, …) in de werfzone, opkuis oever en verwijderen van aanwezige breukstenen, bouwrijp maken van de benodigde terreinen;
- het nodige grondwerk, in uitgraving en in aanvulling, m.i.v. het wegvoeren, met inachtname van alle vigerende wet- en regelgeving terzake, van alle overtollige specie buiten de bouwplaats;
- het wegvoeren van alle afbraakmateriaal buiten het gewestdomein;
- het inbrengen van stalen damplanken ter hoogte van de slipway en toegang van de jachthaven;
- het aanbrengen van uitrustingen (afvalbakken, zitbanken, picknicktafels,…);
- het baggeren van de waterbodem;
- het opbreken van een oude oeververdediging onder water en het bovenhalen van bodemvreemde voorwerpen;
- het aanleggen van een nieuwe bodembescherming bestaande uit gepenetreerde breuksteen;
- tijdelijke constructies, uitgravingen en aanvullingen nodig voor het realiseren van bovengenoemde constructies, inclusief de nodige bemalingen en afwateringen;
- het realiseren van nieuwe wegenis, jaagpad, parkeerplaatsen en riolering;
- het aansluiten van de nieuwe op de bestaande toestand;
- de aanleg van groeninfrastructuur;
- het ontruimen van de werf;
- studies en plannen te leveren door de aannemer;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;
- …

Publicatiedatum
08-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500 - Grondverzet
45112400 - Graafwerkzaamheden
45233120 - Wegenbouwwerken
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45247230 - Bouwen van dijk
45242210 - Bouwen van jachthaven
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Zeekanaal, cel investeren
Ter attentie van
ing. Olivier Devriese

Overige nadere inlichtingen

Op het plan BB 2041-03 moet in de snede C-C (slipway) de tekst ‘Ongewapend beton (d= 0.5m) - C35/45 - EE4’ gelezen worden als ‘Gewapend beton (d= 0.5m) - C35/45 - EE4’