Aankondiging van een gegunde opdracht

BB 2034 - Onderhouds - en herstellingswerken aan de wegenis en aanhorigheden in het ambtsgebied van de afdeling Zeekanaal

De werken omvatten:
- de uitvoering van allerhande onderhouds- en herstellingswerken, na slijtage en na schade door ongevallen;
- de levering van alle materialen die nodig zijn voor de uitvoering van deze werken, tenzij de contractuele bepalingen het uitdrukkelijk anders bepalen;
- de instandhouding van een permanente bereikbaarheid voor de uitvoering van dringende werken;
- de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie;
- het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek;
- het onderhoud van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
13-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Waterwegen en Zeekanaal NV - afdeling Zeekanaal
Ter attentie van
Mariano Vankan

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
SOGA NV
Postadres
Aven Ackers 14, 9130 Verrebroek
Titel
-
Waarde
283733.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!