Gemeentebestuur Kapellen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Concurrentiedialoog voor een ontwikkelingsproject 'Kapellen Centrum' DB-opdracht

Concurrentiedialoog voor een ontwikkelingsproject 'Kapellen Centrum' m.h.o. de toewijzen van:

1) 'de Opdracht', bestaande uit:

a) de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van:

i) een nieuw administratief centrum voor de diensten van de gemeente en het OCMW op de site 't Bruggeske te Kapellen, na afbraak van bestaande bebouwing,

ii) de nodige weginrichtings- en infrastructuurvoorzieningen op de site 't Bruggeske

b) de uitvoering van het ambtshalve saneringsproject 'Kapellen - Hoevensebaan 44 - deel kernzone', afgestemd op voormelde ontwerp- en realisatieopdracht (De OVAM wenst op de site 't Bruggeske een ambtshalve sanering (ontgraving) door te voeren. De saneringswerkzaamheden interfereren met de afbraak van bestaande bebouwing en kunnen deels geïntegreerd worden in de aanleg van het ondergronds parkeergedeelte. Daarom is een gecoördineerde aanpak nodig. In dat kader wordt gewerkt met een samengevoegde opdracht in de zin van artikel 38 van de Wet Overheidsopdrachten, waarbij de gemeente Kapellen en de OVAM als opdrachtgevende besturen optreden. In de meetstaat wordt duidelijk gemaakt welke posten ten laste zijn van de gemeente Kapellen en welke posten ten laste zijn van de OVAM.)

2) de PPS-samenwerking rond de herontwikkeling van de site 't Bruggeske en de site 'huidig Administratief Centrum' in (ruimtelijke en financiële) samenhang met de Opdracht.

De gunningsprocedure beoogt te leiden tot:

1) het sluiten van een DB overeenkomst tussen de gemeente of een door de gemeente aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon en de te contracteren marktpartij

2) het sluiten van een aannemingsovereenkomst omtrent het ambtshalve saneringsproject 'Kapellen - Hoevensebaan 44 - deel kernzone'

3) een PPS-samenwerking met de gemeente of een door de gemeente aangewezen publiekrechtelijke rechtspersoon rond de herontwikkeling (voor rekening van de te contracteren marktpartij) van de site 't Bruggeske en de site 'huidig Administratief Centrum' (overheidsgronden).

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
70110000 - Projectontwikkelaarsdiensten
45112340 - Bodemsanering
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Kapellen
Postadres
Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen, BE
Ter attentie van
Mevrouw Sofie Claes, gemeentesecretaris

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4
In plaats van
30-10-2015
Te lezen
30-11-2015
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8
In plaats van
30-10-2015
Te lezen
30-11-2015

Overige nadere inlichtingen

@Ref:01138320/2015018113