Borgloon
Aankondiging van een opdracht

Nieuwe bedrijvenzone fruitveiling en aansluiting met gewestweg N76

1. WERKEN TEN LASTE VAN DE STAD BORGLOON (gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid)
* Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen,…
* Grondwerken
* Plaatsen van straatkolken in gietijzer en aansluitingen op de RWA-riool
* Aanleggen van steenslagfunderingen
* Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt
* Aanleggen van fietspaden in beton
* Uitvoeren van printbeton
* Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
* Plaatsen van straatkolken in gietijzer
* Aansluitingen straatkolken op de RWA-riool (met verdeelsleutel)
* Aanleggen van RWA-rioleringen (met verdeelsleutel)
* Aanleggen van buffergracht (met verdeelsleutel)
* Opmaken van as-builtplannen
* Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
* Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen
2. WERKEN TEN LASTE VAN DE STAD BORGLOON (INFRAX)
* Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen,…
* Grondwerken
* Aanleggen van DWA-rioleringen en realiseren van huisaansluitingen op DWA-riool
* Aanleggen van RWA-rioleringen en realiseren van huisaansluitingen op RWA-riool
* Aanleggen van bufferbekken
* Aansluitingen straatkolken op de RWA-riool
* Aanleggen van steenslagfunderingen
* Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt en beton
* Aanleggen van fietspaden in beton
* Uitvoeren van printbeton
* Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen
* Plaatsen van straatkolken in gietijzer
* Groenvoorzieningen
* Onderhoud van de groenvoorzieningen gedurende de waarborgperiode
3. WERKEN TEN LASTE VAN INFRAX (RWA met verdeelsleutel)
* Aanleggen van DWA-rioleringen en realiseren van huisaansluitingen op DWA-riool
* Aanleggen van RWA-rioleringen (met verdeelsleutel)
* Aanleggen van buffergracht (met verdeelsleutel)
* Aansluitingen straatkolken op de RWA-riool (met verdeelsleutel)
* Realiseren van huisaansluitingen op RWA riool

Publicatiedatum
08-10-2015
Deadline
17-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Borgloon
Postadres
Speelhof 10, 3840 Borgloon, BE
Contactpunt(en)
Jan Carmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: C