Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Steenokkerzeel – FOD Fed Asiel – Reparatie en onderhoud van daken

Steenokkerzeel – FOD Fed Asiel – Reparatie en
onderhoud van daken


Datum van verzending van deze aankondiging
07-06-2018
Publicatiedatum
07-06-2018
Deadline
21-06-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Vermeylen Luc
Telefoon
+32 16318738
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311262