OZCS West-Brabant vzw
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

uitbreiding SMI campus heerweg

De opdracht omvat de nieuwbouw en inrichting van een extra kleuterklas in de campus Heerweg van het Sancta Maria Instituut te Lembeek.

Publicatiedatum
26-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OZCS West-Brabant vzw
Postadres
Paul Jansonstraat 57, 1020 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Piffet Roland Constant

Overige nadere inlichtingen

De datum van opening van de offerte staat verkeerdelijk vermeld in de administratieve bepalingen. Deze werden aangepast.