KU.Leuven, Directie Technische Diensten
Aankondiging van een opdracht

W5152 - Nieuwbouw studentrestaurant en leercentrum - Sanitair

W5152 - Nieuwbouw studentenresidentie en leercentrum

Herestraat 49, 3000 Leuven

Perceel 9A: Sanitair

Publicatiedatum
26-10-2015
Deadline
14-12-2015 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
KU.Leuven, Directie Technische Diensten
Postadres
Willem de Croylaan 60A, 3001 Heverlee, BE
Ter attentie van
Aankoop Technische Diensten KU Leuven

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek