Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Restauratie van opengaande vleugels van ramen

Brussel - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Restauratie van opengaande vleugels van ramen

Datum van verzending van deze aankondiging
24-06-2020
Publicatiedatum
24-06-2020
Deadline
10-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jerôme DELCOURT
Telefoon
+32 471689020
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379638