Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project V1430003 - Vervanging HWA vijzels - Herenthout

Project V1430003 - Vervanging HWA vijzels - Herenthout
Dit project omvat de 1 op 1 vervanging van de huidige HWA vijzels (2) van het pompstation in de Atealaan te Herenthout. Hierbij dienen de oude vijzels (incl. aandrijving en betonnen trog) gedemonteerd, afgevoerd en verwerkt te worden. Tijdens de ombouw moet een pompinstallatie voorzien worden ter vervanging van de vijzels.

Publicatiedatum
02-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:00
Te lezen
27-01-2017 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:00
Te lezen
27-01-2017 10:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
16-12-2016 10:00
Te lezen
27-01-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek en meetstaat naar aanleiding van uitbreiding scope.
AB uitgesteld naar 27/01/17 om 10u00.