Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 21.910/2 - Renovatie RWZI Duffel, lot 2 - Elektromechanische werken beluchting en menging

Project 21.910/2 - Renovatie RWZI Duffel, lot 2 - elektromechanische werken beluchting en menging
Het bouwen en opstarten van een fijnbellenbeluchting voor RWZI Duffel gelegen te Duffel langsheen de Hondiuslaan.
Besteknummer: 21.910 – Elektromechanische werken beluchting en menging.
De totaliteit der werken wordt aanbesteed in 2 percelen of loten:
Lot 1: Bouwkundige werken en elektromechanische werken deel RWZI
Lot 2: Elektromechanische werken beluchting en menging
Dit bestek betreft lot 2 –Elektromechanische werken beluchting en menging
De opdracht omvat in hoofdzaak:
het bouwen van de elektromechanische werken in de nieuwe beluchtingstanken.

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen bestek.