Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Aankondiging van een opdracht

Leveren, plaatsen en onderhouden van meet-en detectieapparatuur voor het meten van verkeersdata op Gewestwegen in Vlaanderen.

Leveren, plaatsen en onderhouden van meet-en detectieapparatuur voor het meten van verkeersdata op Gewestwegen in Vlaanderen.

Publicatiedatum
28-11-2014
Deadline
12-01-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestekdocumenten

Economische en financiële draagkracht

Zie bestekdocumenten

Vakbekwaamheid

Zie bestekdocumenten

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A