Aankondiging van een opdracht

V1093002 - Het leveren van 4 droog opgestelde pompen voor project V1093002 Blankenberge PS Drijfstraat

V1093002 - Het leveren van 4 droog opgestelde pompen voor project V1093002 Blankenberge PS Drijfstraat
De opdracht omvat de levering van vier droog opgestelde pomp(en) met toebehoren. De plaatsing behoort niet tot deze prijsvraag.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!