Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

V1093002 - Het leveren van 4 droog opgestelde pompen voor project V1093002 Blankenberge PS Drijfstraat

V1093002 - Het leveren van 4 droog opgestelde pompen voor project V1093002 Blankenberge PS Drijfstraat
De opdracht omvat de levering van vier droog opgestelde pomp(en) met toebehoren. De plaatsing behoort niet tot deze prijsvraag.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.