Proces-verbaal van opening van de offertes

Zandsuppletie Mariakerke

Publicatiedatum
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45243000 - Kustverdedigingswerken
45243400 - Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
45243500 - Bouwen van zeewering

1. Overzicht

Referentienummer

AFD KUST-217.230-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

DC INDUSTRIAL

Jan DE NUL n.v.

nv Baggerwerken Decloedt en zoon

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
Fax
+32 59507037
E-mail
kust@vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289556
Datum van aanmaak
31/10/2017 15:51:59
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Isabelle Germaine Vanden Eycken, Geert Noël Logghe, Dominique Marie-Paule Dewachtere, Sandra Marleen Desomer, Tom De Roeck, Meggy Verheyde, Mieke Frank Podevyn, Miguel Gadeyne
Bijzitter
Els Francine Vandevoorde, Wim Callens, Francine Lucrèce Quintens, Hanne Julia De Groote, Inge Linda Roelens, Katrien Georgette Ricquier, Kathleen Christiaens, Nancy Magdalena Van Parys, Marleen Regina Chenot, Virginie Cornelissis

Algemene opmerkingen

Voorzitter:Meggy VerheydeBijzitter: Sandra Desomer

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
DC INDUSTRIAL
KBO-nummer
0426.164.847
Postadres
Gachardstraat 88
Postcode
1050
Plaats
Elsene
Land
BE
Telefoon
+32 26471234
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Joseph De Brabandere (Signature)
Aantal documenten
11
Documenten
0. 441313 217.230 suppletie Mariakerke offerteformulier.pdf, 2. 2014-09-12 Erkenning aannermer DCI.pdf, 3. 20171011 Uitreksel strafregister DCI NL.pdf, 4. Ondertekend-Volmacht PDG-EMA JDB.pdf, 4.1 Mandaat EMA-GROUP DC DCI BS 2014-02-2414048864 FR.pdf, 4.2 Mandaat PDG -GROUP DC DCI BS 20170206 FR.pdf, 5.1. 441315 217.230suppletie Mariakerke bijlage1a VGP.pdf, 5.2. 441315 217.230suppletie Mariakerke kp veiligheid.pdf, 6. kostprijsdetaillering -WINZONE 4b-4c.pdf, 1.1 441314 SamenvattendeOpmetingInventaris .pdf, 1.1. 441314 SamenvattendeOpmetingInventaris 18-10-2017 08-31-44.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Jan DE NUL n.v.
KBO-nummer
0406.041.406
Postadres
Tragel 60
Postcode
9308
Plaats
HOFSTADE-AALST
Land
BE
Telefoon
+32 53731511
Fax
+32 53781760
Hoofdadres
www.jandenul.com
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Francis Verhees (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
16EH.17.58 JDN - 1. Prijsdocumenten.zip, 16EH.17.58 JDN - 2. Bijlagen.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
nv Baggerwerken Decloedt en zoon
KBO-nummer
0439.043.675
Postadres
slijkensesteenweg 2
Postcode
8400
Plaats
oostende
Land
BE
Telefoon
+32 59/242140
Fax
+32 59/242180
Hoofdadres
https://www.deme-group.com/bdc
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Bart Verboomen (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
16EH-17-58 BDC 01_Offerteformulier.pdf, 16EH-17-58 BDC 02_Opmeting PDF.pdf, 16EH-17-58 BDC 02_Opmeting XLS.xls, 16EH-17-58 BDC 00_Bijlagen.zip
Algemene opmerkingen
-