Stad Roeselare
Vooraankondiging

Stationsomgeving Fase 4 - lot 2 : inrichten waterpartij

Stationsomgeving Fase 4 - lot 2 : inrichten waterpartij

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2017
Publicatiedatum
18-12-2017
Deadline
18-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Roeselare
Postadres
Botermarkt 2
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stephanie Van Hoecke
Telefoon
+32 51269788
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.roeselare.be
Adres van het kopersprofiel
-