Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

A0082051 & V0082007 - Optimaliseren werking influentvijzels & Vervangen vijzels recirculatie en tussenopvoer - Westerlo

Project A0082051 & V0082007 - Optimaliseren werking influentvijzels & Vervangen vijzels recirculatie en tussenopvoer - Westerlo
1) Project A0082051 - Optimaliseren werking influentvijzels:
- Het leveren en plaatsen van een nieuw laagspanningsbord voor het bijkomende equipment (zie hieronder).
- De bestaande influentvijzels (dia. 1.00m) demonteren (bouwkundig, mechanisch en elektrisch) en vervangen door nieuwe vijzels met een diameter van 1.30m. De bestaande betonnen troggen worden uitgebroken en nadien zullen nieuwe betonnen troggen geconstrueerd worden voor de nieuwe vijzels.
- Omwille van het verhoogde debiet moet een bijkomend fijnrooster incl. roostergoedafvoer geplaatst worden. Dit fijnrooster zal geplaatst worden in een nieuw kanaal, naast de bestaande fijnroosters, dat eveneens door de contractor geplaatst zal worden. Hierbij moet een vrijboord (bovenkant kanaal – wateroppervlak) van minimaal 30cm gewaarborgd blijven. Nadien zal de contractor openingen maken in de bestaande kanaalwanden om de koppeling met het nieuwe kanaal te voorzien. Hierin moeten ook schotbalken voorzien worden.
2) Project V0082007 - vervangen vijzels recirculatie en tussenopvoer:
- De bestaande tussenopvoervijzels (2) demonteren (bouwkundig, mechanisch en elektrisch) en 1 op 1 vervangen door nieuwe vijzels met dezelfde diameter. De bestaande betonnen trog wordt vervangen door een zelfdragende stalen trog waarop het onderlager reeds bevestigd is. De aandrijving en het bovenlager worden niet geïntegreerd aan deze zelfdragende trog, maar zullen in het bestaande vijzelgemaal geplaatst worden.
- De bestaande slibrecirculatievijzels (4) demonteren (bouwkundig, mechanisch en elektrisch) en vervangen door nieuwe vijzels met dezelfde diameter. De bestaande betonnen trog wordt vervangen door een zelfdragende stalen trog waarop het onderlager reeds bevestigd is. De aandrijving en het bovenlager worden niet geïntegreerd aan deze zelfdragende trog, maar zullen in het bestaande vijzelgemaal geplaatst worden.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Aquafin NV - Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Extra informatie bestek.